Wojciech Plewiński

plewinski_plakat.jpg

Spotkanie poprowadził Wojciech Nowicki

Gościem styczniowego Kodu Mistrzów w Teatrze Groteska będzie WOJCIECH PLEWIŃSKI. Legendarny fotograf "Przekroju", na którego okładkach publikowano jego zdjęcia twarzy młodych, pięknych kobiet. "Kociakami" były m. in.: Anna Dymna, Beata Tyszkiewicz czy Barbara Kwiatkowska.

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych rozpoczął współpracę z krakowskimi teatrami, fotografując przedstawienia, portretując aktorów i reżyserów.

Jest autorem zdjęć ponad 700 spektakli.

O teatralnych fotografiach Plewińskiego pisał w "Gazecie Wyborczej" Tadeusz Sobolewski:

"Jego zdjęcia ze spektakli są szczytem fotograficznego kunsztu. Chwytał spektakl w trakcie tworzenia, często zaznaczając obecność na scenie reżysera lub scenografa. Czasem Plewiński sam reżyseruje scenę na użytek fotografii. Te zdjęcia są mądre, chwytają sens, mają głęboką perspektywę, akcja rozgrywa się na nich w wielu planach, ukazują teatr jako świat."

Wojciech Plewiński nie ograniczał się tylko do teatru, poszerzył tę tematykę o życie artystyczne Krakowa wraz z tworzącymi je ludźmi, z którymi się przyjaźnił. Fotografował Piwnicę Pod Baranami, artystyczne środowisko Galerii Krzysztofory, Tadeusza Kantora, muzyków, pisarzy, poetów, malarzy czy ludzi filmu. Portrety ludzi kultury stały się jego kolejną specjalizacją.

Plewiński prezentował swoje prace na wystawach indywidualnych w Polsce i za granicą. Znajdują się one m.in. w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi i Muzeum Narodowego we Wrocławiu. W 2000 roku krakowski oddział Telewizji Polskiej wyprodukował półgodzinny dokument poświęcony fotografowi, zrealizowany przez Dorotę Chamczyk. W 2011 roku ukazał się pierwszy album tego wybitnego fotografa, zatytułowany "Szkice z kultury", ze wstępem Tadeusza Nyczka.

 

Data: 7 lipca 2020
Godzina: 18.00