prof. Elżbieta Stefańska

stefanska_plakat.jpg

Spotkanie poprowadziła Agnieszka Malatyńska

Prof. Elżbieta Stefańska pochodzi z rodziny o tradycjach muzycznych - jest córką pianistów: Haliny Czerny - Stefańskiej i Ludwika Stefańskiego.

Początkowo gry na fortepianie uczył ją ojciec. Studia w zakresie gry na klawesynie ukończyła w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie u niemieckiego klawesynisty i muzykologa, Hansa Pischnera. Po uzyskaniu dyplomu swoje umiejętności doskonaliła na międzynarodowych kursach w Sienie i Weimarze.

Profesor Stefańska jest laureatką wielu nagród muzycznych, koncertuje w kraju i za granicą.
Jest profesorem Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie prowadzi klasę klawesynu.

Data: 4 lipca 2020
Godzina: 18.00