prof. Andrzej Bochenek

prof. Andrzej Bochenek_KOD MISTRZÓW + online.jpg

spotkanie poprowadziła Marianna Dufek

Andrzej Alojzy Bochenek - kardiochirurg, profesor nauk medycznych i nauczyciel akademicki. Współzałożyciel Grupy American Heart of Poland, konsultant do spraw kardiochirurgii Grupy American Heart of Poland, w tym Kliniki Serca Centrum Kardiologii i Kardiochirurgii w Bielsku-Białej. Założyciel I Kliniki Kardiochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach-Ochojcu. Kierownik I Kliniki Kardiochirurgii GCM Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach do 2013 roku. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Posiada specjalizacje w zakresie kardiochirurgii, chirurgii ogólnej i angiologii. Swoje umiejętności zawodowe doskonalił w wiodących ośrodkach kardiochirurgii w Polsce (Warszawa, Poznań, Kraków, Zabrze) oraz w czasie licznych pobytów w renomowanych klinikach Europy i USA. (National Heart Institute – Londyn, Cardiothoracic Department – Leicester, Karoliński Instytut – Sztokholm, Oxford Radclife Hospital, Deborah Heart and Lung Center – Browns Mills, USA).

Od 1973 roku pracował w Klinice Kardiochirurgii w Zabrzu początkowo pod kierunkiem prof. Tadeusza Paliwody, w latach 1984–1988 był zastępcą prof. Zbigniewa Religi, gdzie wspólnie z nim uczestniczył w pierwszych udanych transplantacjach serca i w pierwszym zastosowaniu mechanicznego wspomagania niewydolnego serca.

W Klinice Serca Centrum Kardiologii i Kardiochirurgii w Bielsku-Białej, Grupy American Heart of Poland, którą kieruje Andrzej Bochenek, wykonuje się operacje wieńcowe i zastawkowe u chorych z zaawansowaną niewydolnością serca. Dzięki prowadzeniu programów naukowych Klinika wprowadza najnowsze osiągnięcia chirurgii serca np. małoinwazyjne i przezskórne implantacje zastawki aortalnej, leczenie operacyjne zaburzeń rytmu serca oraz naprawy zastawki dwudzielnej metodą małoinwazyjną.

Andrzej Bochenek wykonał ponad 100 operacji Świadków Jehowy, bez użycia homologicznej krwi, stosując nowoczesne metody alternatywne – hemodylucje i śródoperacyjne odzyskiwanie krwi.

Jest koordynatorem wielu badań naukowych, autorem 225 doniesień naukowych w recenzowanych czasopismach medycznych oraz 17 rozdziałów w podręcznikach medycznych. Jest częstym wykładowcą na prestiżowych zjazdach naukowych w Polsce i za granicą.

Jest członkiem towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Torako-Kardiochirurgicznego, European Association for Cardiothoracic Surgery, International Society of Cardio-Thoracic Surgeons (ISCTS), Society of Cardiothoracic Section of Great Britain & Ireland, Society of Minimal Invasive Surgery.

 

Data: 4 grudnia 2023 r.
Godzina: 18.00

Bilety dostępne online oraz w kasie teatru od 20 listopada - wstęp 10 zł.