Warsztaty i wydarzenia w języku ukraińskim

Warsztaty teatralne dla dzieci 6-14 lat, prowadzone w języku ukraińskim to nowa propozycja Teatru Groteska. Zajęcia odbywają się przez cały kwiecień, maj i czerwiec, w poniedziałki i czwartki w godz. 17:00-18:00 (dzieci 6+) i 18:00-19:30 (dzieci 10+) oraz w soboty w godz. 12:00-13:30 (dzieci 10+). Prowadzi je Tatiana Lemaikina, reżyserka teatralna i nauczycielka aktorstwa, dyrektorka kijowskiego prywatnego teatru, organizatorka przedstawień z udziałem najmłodszych.

Uczestnicy pracują w grupie 5-15 osób. Rozwijają plastyczność ciała, umiejętności komunikacyjne, inteligencję emocjonalną i kreatywne myślenie, doskonalą głos i dykcję. Nauczycielka pracuje z każdym dzieckiem indywidualnie, zwracając szczególną uwagę na jego wrażliwość i cechy charakteru. Ważne dla prowadzącej jest to, by dzieci miały poczucie uczestniczenia w całym procesie twórczym.

Zapisy pod nr telefonu +48 788 159 239. Wstęp kosztuje 20 zł od osoby (płatność przed zajęciami). Zapraszamy!

-------------------------------------------------------------------------

Театральні майстер-класи для дітей 9-14 років, які проводяться українською мовою – це нова пропозиція Театру «Гротеск» (Teatr Groteska). Заняття проводяться щопонеділка і щочетверга з 17:00 до 18:00 ( для дітей 6+) i 18:00 до 19:30 (для дітей 10+) та щосуботи з 12:00 до 13:30 (для дітей 10+). Проводить їх Тетяна Лемайкіна, театральна режисерка і викладачка акторської майстерності, директорка Київського приватного театру, організаторка вистав за участю наймолодших.

Учасники працюють у групі по 5-15 осіб. Вони розвивають пластичність тіла, комунікативні навички, емоційний інтелект і творче мислення, голос і дикцію. Педагог працює з кожною дитиною індивідуально, приділяючи особливу увагу її чутливості та рисам характеру. Для викладачки важливо, щоб діти відчували свою участь в усьому творчому процесі.

Запис за телефоном +48 788 159 239. Вхід коштує 20 злотих/особа (оплата перед заняттями). Запрошуємо!