Kup bilet

Balladyna

Balladyna_plakat.jpg

Juliusz Słowacki

reżyseria: Bogdan Ciosek
scenografia: Jerzy Kalina
muzyka: Paweł Moszumański
ruch sceniczny lalek: Krzysztof Falkowski
inspicjent: Krzysztof Karaś

Występują:

Maja Kubacka
Bartłomiej Olszewski
Włodzimierz Jasiński

W oryginalnej, „Groteskowej" interpretacji Balladyny Juliusza Słowackiego dwupoziomowość świata przedstawionego utworu (świat elfów i świat ludzi) została przełożona na świat aktorów i świat lalek. Relacje pomiędzy podmiotem-animatorem i przedmiotem-lalką odnoszą się do sfery ducha i materii opowieści Słowackiego.

Wysnuwając opowieść o Goplanie i Balladynie z artystycznego tworzywa teatru można było zbudować sceniczny świat oparty na nieograniczonej wolności wyobraźni poetyckiej, bez zobowiązujących odniesień do zasad logiki, psychologii czy realistycznego porządku prawdy
i prawdopodobieństwa. W ten sposób opowieść uzyskała charakterystyczne cechy poetyki swego literackiego pierwowzoru - wzięła kształt baśni, legendy, mitu...
Zabieg teatralizacji świata "Balladyny" pozwolił równocześnie pokazać fenomen zła poprzez możliwość jego transformacji w systemie wzajemnych odniesień rzeczywistości scenicznej i pozascenicznej. Natomiast zinterpretowanie relacji świata duchów i ludzi  jako aktora-animatora i przedmiotu jego manipulacji - lalki, umożliwiło przedstawienie problemu wolności jednostki i narodu, tak istotnego dla zrozumienia filozofii i historiozofii autora Kordiana.

 

Nagroda Sekcji Teatrów Lalkowych Związku Artystów Scen Polskich im. prof. Władysława Jaremy za kreację aktorską dla Aldony Jankowskiej, Włodzimierza Jasińskiego i Franciszka Muły

XXII Ogólnopolski Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu (15 października 2005)

II równorzędna nagroda na festiwalu
Dramaty Narodów - Polski Dramat Romantyczny
(pierwszej nagrody nie przyznano)
Kraków, listopad 2005

Czas trwania spektaklu 1godz. 30 min.