Repertuar dla Dorosłych
Repertuar dla Dzieci
Repertuar dla Nauczycieli

Strona główna

Ilona Buchner

Ilona Buchner

Ilona Słaboszowska-Buchner jest absolwentką Wydziału Lalkarskiego PWST we Wrocławiu. Swą artystyczną drogę rozpoczęła w Teatrze im. Alojzego Smolski w Opolu za dyrekcji Zygmunta Smandzika, biorąc udział w jego autorskich spektaklach "Ptak" i "Szufladka".

Od 1982r. związana z krakowskim Teatrem Lalki, Maski i Aktora "GROTESKA", w którym pracuje do dziś. Realizuje się tu jako aktorka i jako wykładowca w Młodzieżowym Studium Teatralnym przy teatrze. Współpracowała m.in. z Vojem Stankowskim, Janem Polewką, Waldemarem Śmigasiewiczem, Leszkiem Czarnotą- co owocowało udziałem w wielu interesujących spektaklach oraz wyjazdami na liczne festiwale-  krajowe i zagraniczne.
Laureatka Nagrody Miasta Krakowa, odznaczona za wieloletnią pracę twórczą Brązowym Krzyżem Zasługi.

 

W teatrze:
Opowieści z Księgi Dżungli ludzie i zwierzęta