Zasady sprzedaży biletów i uczestnictwa w spektaklach w obowiązującym reżimie sanitarnym