NABÓR NA WOLNE STANOWISKO OSOBA SPRZĄTAJĄCA

TEATR GROTESKA
DYREKTOR OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO OSOBA SPRZĄTAJĄCA
(NR REF. )

1. Wymagania formalne

 • CV ORAZ OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW REKRUTACJI

2. Wymagania dodatkowe

 • MILE WIDZIANE DOŚWIADCZENIE W PRACY W INSTYTUCJI KULTURY

3. Zakres obowiązków

 • SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ TEATRU (GARDEROBY AKTORSKIE, SCENY TEATRALNE, POMIESZCZENIA BIUROWE, KORYTARZE I CIĄGI KOMUNIKACYJNE, ZAMIATANIE CHODNIKÓW WEDŁUG POTRZEB)

4. Warunki pracy i płacy

 • STABILNE ZATRUDNIENIE I MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU
 • PRACA NA ¾ ETATU

5. Wymagane dokumenty

 • CV ZAWIERAJĄCE KLAUZULĘ O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA POTRZEB NIEZBĘDNYCH
  W PROCESIE REKRUTACJI W TEATRZE GROTESKA

6. Termin i miejsce składania dokumentów

 • 03.08.2021, m.talarczyk@groteska.pl
 • Więcej informacji na temat rekrutacji dostępne pod numerem telefonu: 126334822 wew. 223 lub 606896814 lub 697618800

7. Ilość etatów

 • 2