Repertuar dla Dorosłych
Repertuar dla Dzieci
Repertuar dla Nauczycieli

Strona główna

Programy RPO 2014-2020

Opis

Projekty realizowane przez Teatr Groteska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020:

Termomodernizacja instytucji kultury - Teatr Groteska

Wielka Parada Smoków 2017-2019