Repertuar dla Dorosłych
Repertuar dla Dzieci
Repertuar dla Nauczycieli

Promocje

2014-08-25
PROMOCJA DLA NAUCZYCIELI / INSTRUKTORÓW / OPIEKUNÓW (z grupami uczniów / wychowanków)
Oferujemy Państwu kartę chipową, na której gromadzone będą punkty. Każdy bilet dla dziecka (ucznia / wychowanka)  na spektakl prezentowany w ramach Sceny dla Dzieci to 1 punkt. Nauczyciel /
2014-08-25
PROMOCJA DLA POSIADACZY KARTY NAUCZYCIELA lub INNEGO DOKUMENTU POŚWIADCZAJĄCEGO WYKONYWANIE ZAWODU NAUCZYCIELA / INSTRUKTORA
Karta Nauczyciela lub inny dokument poświadczający wykonywanie zawodu nauczyciela / instruktora / opiekuna upoważnia do zakupu maksymalnie 2 biletów promocyjnych na każdy spektakl repertuarowy Teatru