Repertuar dla Dorosłych
Repertuar dla Dzieci
Repertuar dla Nauczycieli

Strona główna

2014-09-30

Zapytanie ofertowe na przeloty grup artystycznych

Zapytanie ofertowe na przeloty grup artystycznych

Teatr Groteska, w związku z realizacją Projektu „Materia Prima. 3. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy. Bieguny kultury”  dofinansowanego ze środków Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014,  zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na przeloty grup artystycznych  na/z  Festiwal.

Teatr Groteska ul. Skarbowa 2  31-121 Kraków

Osoba do kontaktu:   Katarzyna Kuźmicz,  k.kuzmicz@groteska.pl,  +48 793345006.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.      Bilet lotnicze na przeloty  w przedziale czasowym 19 luty 2015 – 01 marca 2015.

2.      Wszystkie trasy w obrębie Europy:

- kierunki: Francja, Włochy, Norwegia, Rosja, Niemcy, Wielka Brytania

        3.  Liczba tras –   ok. 14:

             - wyloty/przyloty  do   KRAKOWA   z  portów lotniczych/miast  m.in.:   PARYŻ, MONTPELLIER, MARSEILLE,  NANTES,  LYON, TOULOUSE, AMIENS, BERGEN, FRANKFURT, MONACHIUM, RZYM, WENECJA, MOSKWA, LONDYN

       4.    Liczba osób do przewozu: ok. 100 – 110

       5.   1 sztuka bagażu rejestrowanego na osobę

       6.   Specjalne wymagania bagażowe na trasach:

              -  MOSKWA-KRK(WAW) - MOSWA – 230KG/13osób/niestandardowe wymiary bagażu

              -  LYON-KRK-LYON -  1szt.bagażu o wymiarach 125 x 30 x 25.

                                                   1szt. bagażu o wymiarach 160 x 25 x 2

       7.  Maksymalny czas podróży -  7/8h.

       8.   Maksymalna ilość przesiadek –   1.

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

                Rozpoczęcie usługi  - od dnia podpisania umowy

                Zakończenie usługi  - MARZEC  2015

 

WARUNKI UDZIAŁU OFERTY W OCENIE

·        posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

·        posiadanie doświadczenia,

·        dysponowanie odpowiednimi zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

·        posiadanie umiejętności potrzebnych do zrealizowania zamówienia

 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Podana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z usługą z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Cena musi być podana w złotych polskich. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom. Jednostką miary jest jeden bilet lotniczy („tam i z powrotem”/”w jedną stronę”).

 

KRYTERIUM OCENY OFERT

Cena – 100%

 

SPOSÓB i TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać pisemnie w terminie  do  10 PAŹDZIERNIKA2014.

 

Projekt Materia Prima. 3. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy. Bieguny Kultury finansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.