Repertuar dla Dorosłych
Repertuar dla Dzieci
Repertuar dla Nauczycieli

Strona główna

2016-10-24

Zapytanie ofertowe na noclegi na Materia Prima 4. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy

Zapytanie ofertowe na noclegi na Materia Prima 4. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy


ZAPYTANIE OFERTOWE NA NOCLEGI ZE ŚNIADANIEM DLA GRUP ARTYSTYCZNYCH I GOŚCI FESTIWALU
„Materia Prima. 4. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy.”
18-25.02.2017r.

 

Teatr Groteska, w związku z realizacją Projektu „Materia Prima. 4. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy.” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na zakwaterowanie grup artystycznych i gości biorących udział w Festiwalu.


 

 I. ZAMAWIAJĄCY

Teatr Groteska

ul. Skarbowa 2 ; 31-121 Kraków

tel. 12 633 48 22, 12 631 81 80

NIP: 675-02-00-108 REGON: 000278793

Osoba do kontaktu: Adam Godlewski – Koordynator Logistyczny Festiwalu

Email: a.godlewski@groteska.pl,

Tel: +48 506733112
 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Ø Przedział czasowy zakwaterowania 16 luty 2017 – 25 luty 2017.

Ø Zakwaterowanie ok. 127 osób w hotelu o standardzie odpowiadającym minimum
3 gwiazdkowej kategorii  
(127 osób sprecyzowanych + ok. 10 pokoi jednoosobowych dodatkowo w w/w przedziale czasowym – szczegółowe daty zakwaterowania podane w późniejszym terminie)

Ø Dogodna lokalizacja od Biura Festiwalowego oraz siedziby Zamawiającego (Teatru Groteska) – maksymalnie 1.3 km

Ø Wszystkie pokoje z łazienkami

Ø W cenie pokoju zawarte śniadanie w formie stołu szwedzkiego – codziennie w dniach zakwaterowania danego gościa Festiwalu

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ø liczba dób hotelowych: 459 plus 10 pokoi sprecyzowanych w późniejszym okresie.


Ø liczba pokoi: 3 dwuosobowe z łożem małżeńskim, 13 dwuosobowych z łóżkami oddzielnymi oraz 95  jednoosobowych, plus 10 sprecyzowanych w późniejszym okresie.

 

Ø śniadanie w formie szwedzkiego stołu w tym m.in.: nabiał, wędliny, warzywa, pieczywo, napoje zimne i gorące
 

Ø szczegółowe zapotrzebowanie na noclegi sprecyzowane  w terminach:

16.02 - 6 osób.; 6 pokoi 1osobowych , 0 2osobowych,

17.02 - 32 os.; 20 pokoi 1osobowych, 6 2osobowych z pojedynczymi lóżkami,

18.02 56 os.; 34 pokoi 1osobowych, 11 2osobowych z pojedynczymi lóżkami,

19.02 - 56 os.; 34 pokoi 1osobowych, 11 2osobowych z pojedynczymi lóżkami,

20.02 – 63 os.; 41 pokoi 1osobowych, 11 2osobowych z pojedynczymi lóżkami,

21.02 70 os.; 42 pokoi 1osobowych, 12 2osobowych z pojedynczymi lóżkami, 2 2osobowe z łożem małżeńskim,

22.02 56 os.; 48 pokoi 1osobowych, 2 2osobowe z pojedynczymi lóżkami, 2 2osobowe z łożem małżeńskim,

23.02 71 os.; 61 pokoi 1osobowych, 2 2osobowe z pojedynczymi lóżkami, 3 2osobowe z łożem małżeńskim,

24.02 - 68 os.; 60 pokoi  1osobowych, 2 2osobowe z pojedynczymi lóżkami, 2 2osobowe z łożem małżeńskim,
25.02
- 48 os.; 46 pokoi  1osobowych , 1 2osobowe z łożem małżeńskim.
 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Ø Rozpoczęcie usługi - od dnia podpisania umowy

Ø Zakończenie usługi - do dnia wykonania usługi – 26 luty 2017

V. WARUNKI UDZIAŁU OFERTY W OCENIE

Ø posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Ø posiadanie doświadczenia,

Ø dysponowanie odpowiednimi zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Ø posiadanie umiejętności potrzebnych do zrealizowania zamówienia.
 

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 


Podana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z usługą z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Cena musi być podana w polskich złotych. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom. Jednostką miary jest jeden doba hotelowa ze śniadaniem (dla pokoju jednoosobowego/dwuosobowego).

VII. KRYTERIUM OCENY OFERT

 

Cena – 80%
Atrakcyjność lokalizacji - 20%

 

VIII. SPOSÓB i TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ø oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy: a.godlewski@groteska.pl

Ø termin składania ofert: 10 LISTOPADA 2016.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania nieznacznych zmian w zapytaniu ofertowym.

2. Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę na wykonanie usługi.

3. Zapytanie zostało zamieszczone również na stronie internetowej Zamawiającego: www.groteska.pl