Repertuar dla Dorosłych
Repertuar dla Dzieci
Repertuar dla Nauczycieli

Strona główna

2014-10-28

Zapytanie ofertowe na druki materiałów promocyjnych w ramach projektu Materia Prima. 3. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy

Zapytanie ofertowe na druki materiałów promocyjnych w ramach projektu Materia Prima. 3. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy

Teatr Groteska, w związku z realizacją Projektu „Materia Prima. 3. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy. Bieguny kultury”  dofinansowanego ze środków Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014,  zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na wydruk materiałów promocyjnych.

Teatr Groteska ul. Skarbowa 2, 31-121 Kraków

Osoba do kontaktu:   
Joanna Jakubowska 
j.jakubowska@groteska.pl

                                 (012) 633 48 22 wew. 257

 

 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

DRUK

SPECYFIKACJA

Ogólny plakat festiwalu

format B1, papier 150g, full color (4+0)

1 000szt.

Ulotka ogólna DL

format DL, full kolor (4+4), papier kreda+błysk 170g

12 000szt.

(w 3 seriach po 4000)

Afisz
z repertuarem

Format B1, 150g, full color

1 000szt.

* Ulotka reklamowa z repertuarem

A4 podwójnie falcowane do DL, 170g, full kolor (4+4)

5 000szt.

Wlepki

Kształt dowolny mieszczący się w 8x8cm, 4 rodzaje

2 000szt.

(Zaproszenia na otwarcie)

okładka

Składana do wymiarów 210x99mm, 240g + rożek

3 000szt.

Katalog festiwalowy

Folder

A5 zszywany drutem 148x210, 16 str środek kreda błysk 170g + 4 str okładki na kredzie 200g = w sumie 12str A5, okładka z lakierem wybiórczym jednostronnie, full kolor (4+4)

2000szt.

Citylighty

wymiar 1200 x 1800mm, ekspozycja 4 tygodnie

50szt.

Sztrajfy na słupy

353mmx1000mm w poziomie

400szt.

Roll upy + stojaki

150x200 cm

jeden wykrojnik

5 szt.

Banery

1mx4m baner w poziomie, jeden wykrojnik, full color (4+0)

4 szt.

Pocztówki

148x105mm,  4+4 (CMYK), offset,  karton 350g/m², 4 wykrojnik

2000szt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

                Rozpoczęcie usługi  - od dnia podpisania umowy

                Zakończenie usługi  - MARZEC  2015

 

WARUNKI UDZIAŁU OFERTY W OCENIE

-           posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

-       posiadanie doświadczenia,

-       dysponowanie odpowiednimi zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-       posiadanie umiejętności potrzebnych do zrealizowania zamówienia

 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Podana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z usługą z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków ( z wyróżnieniem cen netto oraz brutto). Cena musi być podana w złotych polskich. Prosimy o podanie cen zarówno każdego rodzaju druku jak i ceny końcowej – sumy wszystkich druków. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom.

 

KRYTERIUM OCENY OFERT

Cena – 90%

Czas realizacji  poszczególnych druków (podany w dniach roboczych) – 10%

 

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać drogą mailową w terminie  do  5 LISTOPADA 2014.