Repertuar dla Dorosłych
Repertuar dla Dzieci
Repertuar dla Nauczycieli

Strona główna

2016-11-23

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYŻYWIENIA GOŚCI PODCZAS FESTIWALU
„Materia Prima. 4. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy”
16-25.02.2017r.
(aktualizacja z dnia 25.11.2016)

I. ZAMAWIAJĄCY

Teatr Groteska

ul. Skarbowa 2; 31-121 Kraków

tel. 12 633 48 22, 12 631 81 80

NIP: 675-02-00-108 REGON: 000278793

Osoba do kontaktu:

Adam Godlewski – Koordynator Logistyczny Festiwalu

Email: a.godlewski@groteska.pl,

Tel: +48 506733112


DO POBRANIA