Repertuar dla Dorosłych
Repertuar dla Dzieci
Repertuar dla Nauczycieli

Strona główna

2014-08-25

Wielki Konkurs Wiedzy o Kulturze

Wielki Konkurs Wiedzy o Kulturze

Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowany w ramach akcji społecznej  „Kontrrewolucja Kulturalna” we współpracy z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Chęć udziału w konkursie należy zgłosić osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej do 19 września 2014 r.

Pierwszy etap konkursu w szkołach przeprowadzą Nauczyciele. Wyłonieni w ramach eliminacji reprezentanci szkoły (nazwiska laureatów należy zgłosić do dnia 17 października 2014 r.) zaproszeni zostaną do udziału w drugim etapie, który odbędzie się na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie  22 października 2014 r. i składał się będzie z testu i pracy pisemnej (np.: analiza dzieła sztuki, rozprawka na temat postawionej tezy).

Finaliści zaproszeni zostaną do Teatru Groteska, gdzie 26 listopada 2014 r. odbędzie się trzeci etap złożony z quizu i zadań performatywnych. 

Informacje i zgłoszenia:
Bartłomiej Piotrowski
Tel. (12) 631 81 81
E-mail: b.piotrowski@groteska.pl                                                                               www.kkrewolucja.pl