Repertuar dla Dorosłych
Repertuar dla Dzieci
Repertuar dla Nauczycieli

Strona główna

2014-12-03

Warsztaty teatralne dla nauczycieli - terminy spotkań styczniowych

Warsztaty teatralne dla nauczycieli - terminy spotkań styczniowych

 

Szanowni Państwo,

Teatr Groteska w Krakowie serdecznie zaprasza Nauczycieli każdego poziomu nauczania do udziału w warsztatach teatralnych:

 

 

Z głowy czyli z niczego. Szkolny projekt teatralny - zajęcia dla prowadzących lub zamierzających prowadzić zajęcia teatralne

Treści:
▪           Potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży, na które odpowiedzią może być projekt teatralny.
▪           Różnice między teatrem profesjonalnym a teatrem współtworzonym przez dzieci i młodzież.
▪           Tworzenie scenariusza metodami maksymalnie wykorzystującymi potencjał twórczy dzieci i młodzieży.
▪           Jak zbudzić u dzieci zainteresowanie literaturą?
▪           Ruch sceniczny jako efekt zadań teatralnych.
▪           Przygotowanie niezbędnych elementów scenografii z tego czym dysponujemy i przy aktywnym udziale uczestników projektu.

Efekty uczestnictwa. Po zakończeniu warsztatów uczestnicy:
▪           Wiedzą jakie potrzeby rozwojowe na różnych etapach edukacyjnych  mogą się realizować w ramach projektu teatralnego.
▪           Rozumieją różnice miedzy szkolnym projektem teatralnym a tworzeniem profesjonalnego spektaklu.
▪           Potrafią tworzyć wspólnie z dziećmi scenariusz planowanego przedstawienia.
▪           Potrafią powiązać wątki literackie, opracowywane na zajęciach, z doświadczeniem dzieci i młodzieży.
▪           Potrafią zagospodarowywać przestrzeń teatralną, stawiając zadania.
▪           Potrafią kreować i wykorzystywać ekspresję plastyczną uczestników projektu do tworzenia niezbędnych elementów scenografii.

ILOŚĆ GODZIN: 20 (5 spotkań po 4 godziny lekcyjne)
Prowadzący: dr Maria Ligęza 2h (wykład)
Krzysztof Grygier 10h (wykład i warsztaty)
Włodzimierz Jasiński 4h (warsztat)
Alicja Strzebońska 4h (warsztat)

TERMINY SPOTKAŃ: 8 stycznia, 15 stycznia, 22 stycznia, 5 lutego, 12 lutego w godzinach 15:00-18:00

 

 

Język giętki. Zajęcia z zakresu emisji głosu.

Treści:
▪          Problemy z głosem, które mogą utrudnić lub uniemożliwić prawidłowy rozwój kariery zawodowej.
▪          Podstawowe informacje o funkcjonowaniu aparatu głosowego.
▪          Czy jesteśmy skazani na dotychczasowy sposób posługiwania się głosem?
▪          Strategia i taktyka w wojnie o jakość i bezpieczeństwo naszego głosu.
▪          Możliwości korekty postawy ciała.
▪          Indywidualne, społeczne i funkcjonalne uwarunkowania specyficznych trudności, jakie mamy z poprawnym oddychaniem.
▪          Ćwiczenia oddechowe.
▪          Odzyskiwanie dźwięczności. Ćwiczenia pomagające używać właściwych rezonatorów.

Efekty uczestnictwa. Po zakończeniu warsztatów uczestnicy:
▪          Znają przyczyny powstawania trudności w posługiwaniu się głosem u osób pracujących głosem zawodowo.
▪          Rozpoznają własne umiejętności, znają najczęściej popełniane i najtrudniej usuwalne błędy w posługiwaniu się głosem.
▪          Znają zależności między właściwą postawą ciała a sprawnością aparatu głosowego i jego bezpieczeństwem.
▪          Znają zależności między poprawnym oddechem a umiejętnościami fonacyjnymi.
▪          Znają ćwiczenia wzmacniające aparat mowy.
▪          Są przygotowani do wystąpień publicznych, w tym m.in. do prezentowania tekstów literackich – poetyckich i prozatorskich.

ILOŚĆ GODZIN: 20 (5 spotkań po 4 godziny lekcyjne)
Prowadzący: Krzysztof Grygier 16h (wykład, warsztat)
Włodzimierz Jasiński 4h (warsztat)

TERMINY SPOTKAŃ: 10 stycznia, 17 stycznia, 24 stycznia, 7 lutego, 14 lutego w godzinach 9:00-12:00

 

 

Informacje i zapisy:

Sabina Guzik
s.guzik@groteska.pl
tel. 12 633 48 22 wew. 235