Repertuar dla Dorosłych
Repertuar dla Dzieci
Repertuar dla Nauczycieli

Strona główna

2014-10-30

Warsztaty teatralne dla nauczycieli

Warsztaty teatralne dla nauczycieli

Szanowni Państwo,

Teatr Groteska w Krakowie serdecznie zaprasza Nauczycieli każdego poziomu nauczania do udziału w warsztatach teatralnych:

 

Warsztaty dramowe. Kurs dramy I stopnia.

Treści:

▪          Drama jako edukacyjna i wychowawcza metoda aktywizacji pracy ucznia, wykorzystująca  pojęcie roli w najszerszym rozumieniu.
▪          Stymulowanie kreatywności przez uruchamianie wyobraźni w sposób dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia.
▪          Poznawanie świata przez uruchamianie różnych sfer aktywności twórczej, na poziomie zmysłów, emocji, intelektu w zakresie percepcji i ekspresji ruchowej.
▪          Wzbogacenie edukacji o techniki i strategie pobudzające i rozwijające umiejętność pracy grupowej.
▪          Techniki i strategie pobudzające aktywność sfery fizycznej i sfery emocji, budujące i rozwijające osobiste zaangażowanie w proces edukacyjny.
▪          Drama jako pomoc w tworzenia projektu edukacyjnego podporządkowującego wszystkie działania celom założonym przez nauczyciela, rozwijająca intelektualną sprawność i znajomość realizowanego tematu. 

Efekty uczestnictwa. Po zakończeniu warsztatów uczestnicy:

▪         Znają korzyści, jakie w zakresie wychowania i edukacji daje stosowanie technik i strategii dramowych.
▪         Wiedzą jakie techniki wykorzystywać, by wspomagać rozwój wyobraźni i kreatywno-ści dzieci i młodzieży.
▪         Potrafią dobierać techniki i strategie, by stymulować różne sfery aktywności twórczej uczniów.
▪         Potrafią wykorzystywać techniki i strategie dramowe dla rozwijania ekspresji fizycznej, emocjonalnej i intelektualnej i kierowania tych ekspresji na realizację zaplanowanego tematu.
▪         Potrafią zaplanować projekt edukacyjny wykorzystujący techniki i strategie dramowe.

ROZPOCZĘCIE WARSZTATU: 19 listopada (środa), godz. 15:00-18:00
ILOŚĆ GODZIN: 20 (5 spotkań po 4 godziny lekcyjne)
Prowadzący: Urszula Grygier 8h (warsztat)
Krystyna Rey 8h (warsztat)
Krzysztof Grygier 4h (warsztat)

 

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniach wybranego cyklu warsztatów wynosi:

dla nauczycieli: 130

dla studentów: 100
(pedagogika i kierunki pokrewne)

 

Możliwość odbycia kursu
ZA DARMO DLA NAUCZYCIELI POSIADAJĄCYCH KARTĘ LOJALNOŚCIOWĄ
z 50 punktami.

 

Minimalna ilość uczestników każdego z kursów: 15 osób

W przypadku nie zabrania minimalnej liczby uczestników Teatr Groteska zastrzega sobie możliwość zmiany terminu warsztatów.

 

 

Informacje i zapisy:

Sabina Guzik
s.guzik@groteska.pl
tel. 12 633 48 22 wew. 235