Repertuar dla Dorosłych
Repertuar dla Dzieci
Repertuar dla Nauczycieli

Strona główna

2013-11-18

Teatr Groteska przyjazny Seniorom

Teatr Groteska przyjazny Seniorom

Teatr Groteska włączył się w akcję  „Miejsce przyjazne seniorom".

Głównym celem akcji jest promowanie miejsc przyjaznych seniorom działających na terenie Krakowa: kawiarni, sklepów, aptek, instytucji kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, użyteczności publicznej, w których osoby starsze czują się miło, swobodnie i gdzie są godnie traktowane i obsługiwane.

Decyzję o przyznaniu certyfikatu podejmie kapituła decyzyjna, którą tworzą Prezydent Krakowa i Marszałek Województwa Małopolskiego. Wizytacją zgłaszanych miejsc i weryfikacją zgłoszeń zajmuje się komisja konkursowa.

Kapituła decyzyjna odwiedziła już Teatr Groteska 15 listopada. Mamy nadzieje, że wizyta w Grotesce przyniosła pozytywne odczucia i uda nam się uzyskać tytuł „Miejsca przyjaznego go seniorom". Przygotowaliśmy dla Seniorów specjalne atrakcyjne oferty cenowe biletów na spektakle Sceny dla dorosłych Groteski.

Więcej na stronach internetowych organizatorów  stron internetowych

www.dlaseniora.krakow.pl oraz www.rops.krakow.pl.

Organizatorami akcji „Miejsce przyjazne seniorom" są Gmina Miejska Kraków oraz Województwo Małopolskie. Ze strony Gminy Miejskiej Kraków inicjatywę realizuje Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, ze strony Województwa - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Patronat medialny nad akcją objęli: Radio Kraków, Dziennik Polski, Telewizja Kraków, dwutygodnik Kraków.Pl.

  

"Kobiety Kontratakują"                        "Jeszcze nie pora nam spać"                    "Lataj z Krystyną"