Repertuar dla Dorosłych
Repertuar dla Dzieci
Repertuar dla Nauczycieli

Strona główna

2017-07-26

Remont w Grotesce

Mija kolejny tydzień wakacji. A u nas? Wielkie zmiany! Rozpoczyna się właśnie remont Teatru!
Będzie pięknie, przyjemnie chłodno w gorące dni, miło i ciepło wtedy, gdy zima na zewnątrz.

Nowe, wygodne fotele pozwolą na komfort podczas oglądania naszych spektakli.

Zmieniamy się dla Was!

 

Projekt „Termomodernizacja instytucji kultury – Teatr Groteska”  jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.