Repertuar dla Dorosłych
Repertuar dla Dzieci
Repertuar dla Nauczycieli

Strona główna

2014-10-16

Relacja ze spotkania z Janem Pieszczachowiczem w ramach cyklu "Kod Mistrzów"

Relacja ze spotkania z Janem Pieszczachowiczem w ramach cyklu "Kod Mistrzów"

We wtorek 14 października o godzinie 18:00 rozpoczęło się w Sali Teatralnej Teatru Groteska spotkanie z Janem Pieszczachowiczem – wybitnym polskim krytykiem literackim i publicystą, animatorem kultury, wydawcą, autorem książek, założycielem i redaktorem naczelnym czasopisma "Kraków". Na spotkanie przybyli sympatycy twórczości naszego zacnego Gościa, jak tez jego wieloletni znajomi i współpracownicy. Rozmowę z Janem Pieszczachowiczem poprowadził redaktor Wacław Krupiński. Spotkanie odbyło się w ramach kampanii społecznej „Kontrrewolucja Kulturalna”, której kluczowym założeniem jest przypominanie i ocalenie wartości, których nośnikiem jest Kultura – jej walory etyczne i estetyczne. Temu celowi służy miedzy innymi „Kod Mistrzów” – cykl otwartych (nieodpłatnych) spotkań młodzieży i dorosłych z Autorytetami intelektualnymi i artystycznymi, poświęconych przekazywaniu przez Mistrzów swoich doświadczeń, preferencji z zakresu kultury oraz przedstawianiu dzieł sztuki, które miały w ich życiu największe znaczenie.

Jan Pieszczachowicz zaprezentował się publiczności „Groteski” jako erudyta, znawca współczesnej literatury, a zarazem jako człowiek obdarzony darem krasomówstwa i poczuciem humoru. Skutkiem tego była „nienapuszona” atmosfera towarzysząca spotkaniu. Jan Pieszczachowicz ubarwiał swą opowieść o życiu kulturalnym PRL i III RP licznymi anegdotami. Nie zabrakło też odniesień Redaktora Pieszczachowicza do wydarzeń z naszego „tu i teraz”.

Zgromadzona publiczność miała okazję zaznajomić się z historią świadka, uczestnika i kreatora życia literackiego ostatniego półwiecza. Jan Pieszczachowicz wiele czasu poświęcił swej znajomości z Jarosławem Iwaszkiewiczem, która rozpoczęła się już od najmłodszych lat Jana Pieszczachowicza spędzonych w Sandomierzu, a kontynuowana była w jego dorosłym życiu w trakcie działalności w Związku Literatów Polskich. Nie zabrakło w opowieściach Mistrza Pieszczachowicza wspomnień o trudnym życiu w okresie stanu wojennego, o zmaganiach z cenzurą i aparatem partyjnym. Warto jednak podkreślić, że różnego rodzaju trudne doświadczenia życiowe nie były w stanie załamać Jana Pieszczachowicza. Redaktor Pieszczachowicz pomimo, że dwukrotnie tworzył i tracił pisma („Studentt” i „Pismo”), założył trzecie – „Kraków”, którym kieruje nadal jako redaktor naczelny. Wprawdzie w trakcie spotkania Jan Pieszczachowicz ogłosił casting na naczelnego „Krakowa” to jednak w opinii zebranej publiczności powinien On kierować pismem nadal, dlatego tez ów casting nie spotkał się jakimkolwiek odzewem. Co może stanowić motto spotkania z Janem Pieszczachowiczem? Myślę, ze słowa Guy de Maupassanta przytoczone przez Mistrza, że „życie nie jest nigdy tak dobre i tak złe, jak nam się wydaje”, oraz słowa przywołane
za Piotrem Skrzyneckim - „nie jest źle i nie jest dobrze, a więc jest nieźle”. My malkontenci, marudy i zrzędy którzy tak często utyskujemy na otaczający nas swiat i przeciwnosci losu pamiętajmy o tych słowach i o Janie Pieszczachowiczu - Człowieku, który naprawdę w nie wierzy.