Repertuar dla Dorosłych
Repertuar dla Dzieci
Repertuar dla Nauczycieli

Strona główna

2013-03-25

Regionalny konkurs plastyczny „Moje miejsce za 100 lat”

 Regionalny konkurs plastyczny „Moje miejsce za 100 lat”Teatr Groteska zaprasza wszystkie dzieci w wieku 6-12 lat z terenu całego województwa małopolskiego do udziału w niezwykłym konkursie plastycznym, który odbędzie się w ramach 13. Małopolskiej Parady Smoków 2013. Nowa tradycja.

 

 

 

  • Wyobraźcie sobie najbardziej kolorowe smoki, które zamieszkają w waszych miejscowościach (miastach, wsiach, miasteczkach) za 100 lat
  • i narysujcie je w otoczeniu krajobrazów, budowli, zabytków, ciekawych elementów kultury charakterystycznych dla waszych miejsc zamieszkania.

Stwórzcie smoki otoczone futurystycznymi palmami wielkanocnymi, wypasające podhalańskie owce na pastwiskach przyszłości, zbierające jabłka w małopolskich sadach. Wymyślcie smoki zamieszkujące kopalnie soli w XXII wieku, pływające w wyobrażonej w przyszłości Wiśle, smoki wypiekające nowoczesne krakowskie obwarzanki…


Oczekujemy najbardziej kreatywnych i szalonych pomysłów!


Spośród wszystkich uczestników konkursu wyłonimy zwycięzców w trzech kategoriach wiekowych, a na podstawie jednego ze smoczych wizerunków zostanie stworzona Figura ogromnego latającego smoka, który weźmie udział w Wielkim Widowisku na Wiśle 1 czerwca o godz. 22.00!


Wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na stronach internetowych www.paradasmokow.pl i www.groteska.pl  oraz na specjalnie przygotowanej wystawie!


WARUNKI KONKURSU:
1.    Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6-12 lat z Małopolski.
2.    Prace konkursowe należy dostarczyć do Teatru Groteska do dnia 30 kwietnia 2013r. (osobiście lub przesłać pocztą)
3.    Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką w formacie nie większym niż A3.
4.    Prace konkursowe muszą zawierać elementy charakterystyczne dla danego regionu województwa oraz wizerunek smoka.
5.    Prace konkursowe należy opatrzyć metryczką zawierającą następujące dane:

  • imię i nazwisko uczestnika konkursu
  • wiek uczestnika konkursu
  • tytuł pracy
  • nazwę miejscowości, z której pochodzi przedstawiony smok
  • imię i nazwisko opiekuna uczestnika konkursu
  • dane teleadresowe opiekuna uczestnika konkursu

6.    Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją szczegółowego regulaminu, którego treść znajduje się na stronie www.groteska.pl oraz w Teatrze Groteska.

Dodatkowe informacje:
Anna Tarnowska – Dział Marketingu (tel. 12 633 48 22 wew. 239; e-mail: a.tarnowska@groteska.pl)