Repertuar dla Dorosłych
Repertuar dla Dzieci
Repertuar dla Nauczycieli

Strona główna

2014-08-25

Prometeusze Kultury

Prometeusze Kultury

TEATR GROTESKA
zaprasza
Dyrektorów Szkół, Rady Rodziców oraz Samorządy Uczniowskie
do nominowania Nauczycieli szczególnie zasłużonych
w upowszechnianiu kultury w środowisku szkolnym
do tytułu „Prometeusza Kultury”

 

W ramach realizacji kampanii społecznej „Kontrrewolucja Kulturalna” Teatr Groteska ustanowił Nagrodę dla Nauczycieli szczególnie zasłużonych w upowszechnianiu kultury w środowisku szkolnym. Nagroda ta ma przypomnieć, jak ważną rolę w przekazywaniu treści kultury wysokiej mają
do odegrania Nauczyciele.

Poprzez przyznanie miana „Prometeusza Kultury” zależy nam na: podniesieniu prestiżu środowiska nauczycielskiego, uhonorowaniu Pedagogów, którzy w swojej aktywności zawodowej kładą szczególny nacisk tyleż na upowszechnianie wiedzy o kulturze, co i na kształtowanie u uczniów umiejętności dojrzałej percepcji kultury, potrzebę pełnego uczestnictwa w niej i jej współtworzenia.

Nominacje do konkursu będą przyznawane przez Dyrektorów Szkół, Rady Rodziców oraz Samorządy Uczniowskie. Sylwetki zgłoszonych nauczycieli zostaną umieszczone na stronie internetowej projektu.

Nominacje do tytułu „Prometeusza Kultury” wraz z uzasadnieniem można zgłaszać
do dnia 30 listopada 2014 poprzez e-mail na adres b.piotrowski@groteska.pl

Szczegółowe informacje możecie Państwo też znaleźć na stronie internetowej www.kkrewolucja.pl lub uzyskać je od osoby odpowiedzialnej za realizację projektu,
którą jest Pan Bartłomiej Piotrowski,  tel. (12) 631 81 81.