Repertuar dla Dorosłych
Repertuar dla Dzieci
Repertuar dla Nauczycieli

Strona główna

2016-07-22

Ogłoszeni o zamówieniu - usługa

Teatr Groteska w Krakowie zaprasza do składania ofert na

Przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej o uzyskanie dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 4.3.1., wraz z załącznikami, w tym w szczególności wniosku aplikacyjnego, analiz oraz dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla inwestycji Termomodernizacja instytucji kultury - Teatr Groteska wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do ww. dokumentacji, uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych lub uzgodnień oraz prowadzeniem nadzoru autorskiego nad wykonaniem inwestycji na podstawie ww. dokumentacji.

Numer ogłoszenia: 152497 - 2016

Data zamieszczenia: 22.07.2016

 

Szczegółowe informację pod adresem www.groteska.pl/przetargi