Repertuar dla Dorosłych
Repertuar dla Dzieci
Repertuar dla Nauczycieli

Strona główna

2014-10-07

Kontrrewolucja Kulturalna - Popularyzujemy spektakle teatralne

Kontrrewolucja Kulturalna - Popularyzujemy spektakle teatralne

TEATR GROTESKA 
zaprasza Instytucje Kultury, Organizacje, Społeczności, Szkoły oraz wszystkich Ludzi Kulturalnych
do nominowania sztuki teatralnej, adaptacji lub dramatu
szczególnie cennego, będącego nośnikiem najwyższych wartości i godnego polecenia.

 

Prezentując wypowiedź Dyrektora Teatru Groteska, Adolfa Weltschka

przejdź do serwisu YouTube

zachęcamy Państwa do nagrywania własnych wypowiedzi
w formie audio lub video oraz ich rozpowszechniania
w serwisach internetowych, na Waszych profilach
w portalach społecznościowych, forach tematycznych...

Stawiając sobie za cel dotarcie do jak największej liczby odbiorców mamy przekonanie, iż w ten sposób przyczynimy się do popularyzacji teatru, zarówno wśród młodzieży jak i dorosłych, ludzi kultury oraz tych, którzy dotychczas nie mieli okazji aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym swojej społeczności.

 

Akcja ma również za zadanie promować idee Kontrrewolucji Kulturalnejprojektu, zapoczątkowanego w sezonie teatralnym 2013/2014, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Teatr Groteska postawił sobie dalekosiężny cel – przywrócenie tradycyjnie rozumianej KULTURZE i związanemu z nią systemowi wartości właściwej pozycji w świadomości społecznej. Uczyniliśmy to w przekonaniu, że kultura jest fundamentem, bez istnienia którego niemożliwe jest efektywne funkcjonowanie społeczeństwa. Chcemy w tę – być może trudną, ale nie niemożliwą – misję zaangażować jak najwięcej osób.

Dlatego zapraszamy Państwa do współpracy przy tej wyjątkowej akcji.

Poprzez szeroką kampanię społeczną pod hasłem Kontrrewolucja Kulturalna pragniemy przypomnieć i ocalić wartości, których nośnikiem jest KULTURA – jej walory etyczne i estetyczne. Chcemy społeczeństwu uświadomić, że KULTURA nie jest zbędnym luksusem, ale wyróżnikiem, a wręcz obowiązkiem każdego człowieka cywilizowanego. Mamy przekonanie, że kampania Teatru Groteska znajdzie wielu sojuszników, posiadających świadomość dramatycznych zaniedbań w sferze kultury i zdolnych do skutecznych działań pro kulturowych.

Kontrrewolucja Kulturalna realizowana jest przez liczne akcje o różnorodnym charakterze. Jej odbiorcami są zarówno szkoły i placówki edukacyjne wraz z Pedagogami – jako naturalnymi sojusznikami Teatru w prowadzeniu edukacji kulturalnej – jak również instytucje powiązane z szeroko rozumianą KULTURĄ. Nie zapominamy przy tym o odbiorcach indywidualnych – wszystkich tych, dla których dobro kultury jest najważniejsze.

Nominowanie kolejnych osób
– członków rodziny, znajomych, rówieśników –
do wypowiedzenia się na temat swojej ulubionej sztuki teatralnej
korespondować będzie z organizowanym przez Teatr Groteska
w ramach
Kontrrewolucji Kulturalnej konkursem pt.
„Spektakl dla Gimnazjalisty”.

Jego celem jest aktywizacja młodzieży gimnazjalnej w dziedzinie sztuki teatru oraz wyłonienie najciekawszej propozycji spektaklu, którego docelową grupę widzów stanowią właśnie gimnazjaliści.

Prace konkursowe w formie wypowiedzi pisemnej (np. wypracowanie, esej, rozprawka) na temat:
„Jaka sztuka teatralna / adaptacja jest dla mnie szczególnie ważna
i  cenna oraz dlaczego chciałbym ją polecić innym?”
,
którym towarzyszyć mogą ilustracje plastyczne: projekty plakatów, scenografii, kostiumów, itp.
należy przesyłać na adres Teatru Groteska zarówno pocztą tradycyjną, jak i elektroniczną
w terminie do 30 października 2014 r.

Do Jury konkursu pod przewodnictwem
Dyrektora Teatru Groteska Adolfa Weltschka
zaproszeni zostaną Nauczyciele języka polskiego
oraz przedmiotów humanistycznych i artystycznych.
W Jury zasiądą także: reżyser, aktor, scenograf i teatrolog.

Patronat honorowy nad konkursem
„Spektakl dla Gimnazjalisty”
objął prof. Jerzy Stuhr.

 

Projekt Kontrrewolucja Kulturalna
dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 


Informacje i zgłoszenia konkursowe:

tel. +48 12 633 48 22, w. 235
fax. +48 12 633-99-65
s.guzik@groteska.pl