Repertuar dla Dorosłych
Repertuar dla Dzieci
Repertuar dla Nauczycieli

Strona główna

2014-08-25

Konkurs „SPEKTAKL DLA GIMNAZJALISTY” Patronat honorowy: Prof. Jerzy Stuhr

Konkurs  „SPEKTAKL DLA GIMNAZJALISTY” Patronat honorowy: Prof. Jerzy Stuhr

Głównym celem konkursu jest aktywizacja młodzieży gimnazjalnej w dziedzinie sztuki teatru oraz wyłonienie najciekawszej propozycji spektaklu, którego docelową grupę widzów stanowią gimnazjaliści.

Prace konkursowe stanowią wypowiedzi pisemne (wypracowanie, esej lub inna forma pisemna) na temat: „Jaka sztuka teatralna / adaptacja jest dla mnie szczególnie ważna oraz cenna i dlaczego chciałbym ją polecić innym” . Pracy pisemnej mogą towarzyszyć ilustracje plastyczne: projekt plakatu, projekt scenografii lub kostiumów, itp…

Prace konkursowe należy przesłać zarówno pocztą tradycyjną, jak i elektroniczną
do 30 października 2014 r.

Do Jury konkursu pod przewodnictwem Dyrektora Teatru Groteska Adolfa Weltschka zaproszeni zostaną Nauczyciele języka polskiego oraz przedmiotów humanistycznych
i artystycznych. W Jury zasiądą także: reżyser, aktor, scenograf i teatrolog.


Informacje i zgłoszenia:
Bartłomiej Piotrowski
Tel. (12) 631 81 81
E-mail: b.piotrowski@groteska.pl                                                                               www.kkrewolucja.pl