Repertuar dla Dorosłych
Repertuar dla Dzieci
Repertuar dla Nauczycieli

Strona główna

2014-04-10

KOD MISTRZÓW: Spotkanie z Karolem Modzelewskim

KOD MISTRZÓW: Spotkanie z Karolem Modzelewskim

22 kwietnia (wtorek) o godz. 18.00 zapraszamy na spotkanie z cyklu KOD MISTRZÓW!
 

Kolejnym gościem, który na scenie Teatru Groteska opowie o swoich kulturalnych zainteresowaniach i doświadczeniach, które go ukształtowały, będzie KAROL MODZELEWSKI.

Przypominamy, że na stronie Kampanii: kkrewolucja.pl, w zakładce "Kod Mistrzów" można zadać pytanie naszemu gościowi, a odpowiedź na nie usłyszeć bezpośrednio w Sali Teatralnej lub na naszej stronie internetowej w zakładce strefa video, na której spotkanie będzie realacjonowane na żywo.

 

Karol Modzelewski – historyk, profesor nauk humanistycznych, działacz opozycji w okresie PRL, senator I kadencji.

Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1962–1964 był asystentem i doktorantem w Instytucie Historycznym UW.

W 1957 wstąpił do PZPR. W 1964 został wydalony z szeregów partii. W reakcji na wydalenie z ZMS wystosował razem z Jackiem Kuroniem List otwarty do Partii, krytykujący linię polityczną PZPR. Usunięto go wówczas także ze studiów doktoranckich i z pracy, a w 1965 skazano na karę pozbawienia wolności. Brał udział w wydarzeniach marca 1968, za co  ponownie został skazany na karę pozbawienia wolności.

W latach 1972–1983 zatrudniony w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN we Wrocławiu. W 1974 obronił doktorat pracą Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego, a cztery lata później uzyskał habilitację na podstawie rozprawy poświęconej Italii wczesnośredniowiecznej.

W 1980 wstąpił do NSZZ „Solidarność”, był pomysłodawcą nazwy związku. Wchodził w skład prezydium dolnośląskiego MKZ, prezydium zarządu regionu, Krajowej Komisji Porozumiewawczej, brał także udział w I KZD w Gdańsku. Został aresztowany po wprowadzeniu stanu wojennego, a zwolniony w 1984 na mocy amnestii i w tym samym roku powrócił do pracy naukowej.

Do 1992 pracował w Instytucie Historii PAN, w 1990 uzyskał tytuł naukowy profesora.  Od 1994 zawodowo związany z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego na stanowisku profesora. Jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, w grudniu 2006 objął stanowisko wiceprezesa PAN. Działa w Towarzystwie Naukowym Warszawskim.

Sprawował mandat senatora I kadencji z ramienia Komitetu Obywatelskiego. Współtworzył Solidarność Pracy, następnie Unię Pracy. Był jej honorowym przewodniczącym, zrezygnował z działalności partyjnej w 1995.

Autor licznych publikacji naukowych. Odznaczony Orderem Orła Białego w 1998.