Repertuar dla Dorosłych
Repertuar dla Dzieci
Repertuar dla Nauczycieli

Strona główna

2014-03-10

KOD MISTRZÓW: Spotkanie z Jadwigą Staniszkis

KOD MISTRZÓW: Spotkanie z Jadwigą Staniszkis

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu KOD MISTRZÓW!

Gościem kolejnego spotkania, które odbędzie się 24.03 (poniedziałek) o godz. 18.00 w Teatrze Groteska, będzie Jadwiga Staniszkis, znana profesor socjologii.

Przypominamy, że w zakładce "Kod Mistrzów" można zadać pytanie Mistrzyni, zaś odpowiedzi na nie usłyszeć bezpośrednio w Sali Teatralnej lub poprzez relację na żywo na naszej stronie internetowej! 

Jadwiga Maria Staniszkis – socjolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, publicystka.
 

W 1965 ukończyła studia w Sekcji Socjologicznej Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Warszawskiego. W 1971 obroniła doktorat (książka Patologie struktur organizacyjnych: próba podejścia systemowego napisana na podstawie pracy doktorskiej dostała nagrodę im. Ossowskiego w 1976), zaś w 1978 uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dziedzinie socjologii. Od 20 października 1992 jest profesorem.

 

Po ukończeniu studiów pracowała w Instytucie Socjologii UW. Należała do grona młodych asystentów, którzy organizowali intelektualne życie polityczne na Uniwersytecie Warszawskim. W ramach zorganizowanego w konspiracyjnych warunkach środowiska uczestniczyła w wydarzeniach marcowych w 1968. Za udział w protestach studenckich spotkały ją represje.
 

W sierpniu 1980 została zaproszona przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Gdańsku do udziału w negocjacjach ze stroną rządową. Weszła w skład Komisji Ekspertów MKS. Po zawarciu porozumień sierpniowych i utworzeniu NSZZ "Solidarność" doradzała związkowcom. Po wprowadzeniu stanu wojennego wykładała we Wszechnicy Solidarności i publikowała w prasie podziemnej. Pokłosiem jej doświadczenia w "Solidarności" stała się wydana po angielsku książka Samoograniczająca się rewolucja.
 

Obecnie wykłada na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Wyższej Szkole Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu. Pracuje w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, zasiada w Komitecie Socjologii PAN. Wykładała też w wielu uniwersytetach zagranicznych, m.in. w UCLA, na Uniwersytecie Harvarda, Uniwersytecie Michigan, a także w Chinach, Japonii i Tajwanie.

 

Zajmuje się głównie szeroko pojętą socjologią polityki, a także socjologią ekonomiczną i socjologią organizacji. W sferze jej zainteresowań znajdują się problemy transformacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Polsce oraz Europie Środkowej i Wschodniej, teorii realnego socjalizmu i postkomunizmu, a także globalizacji.

 

Po polsku zaczęła publikować wraz z rozpoczęciem procesu transformacji ustrojowej: Ontologia socjalizmu (1988), Postkomunizm (2000), Władza globalizacji (2003), O władzy i bezsilności (2006). Jest również autorką wielu artykułów ukazujących się w prasie polskiej, poruszających istotne problemy społeczne i polityczne. Jest obserwatorem polskiego życia politycznego. Jej opinie są komentarzem do bieżących wydarzeń. Jako ekspert pojawia się w radiu, telewizji i prasie (była stałą felietonistką tygodników "Wprost" i "Ozon"). Od listopada 2012 roku publikuje w tygodniku "W sieci".