Repertuar dla Dorosłych
Repertuar dla Dzieci
Repertuar dla Nauczycieli

Strona główna

2018-01-04

1 stycznia 2018 roku w Warszawie zmarł

prof. Zbigniew Osiński

wybitny teatrolog, historyk teatru i kulturoznawca,

profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie
 

Jego działalność naukowa i popularyzatorska przyczyniła się do analizy wielu zjawisk w teatrze, poznania wybitnych osobowości teatralnych, zrozumienia interpretacji. Prawdziwy „Człowiek Teatru”, z wieloma scenami w Polsce związany był na różnym poziomie – jako badacz, reżyser, dramaturg, krytyk, konsultant.

Prof. Osiński opracował program Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych we Wrocławiu (od 2007 r. Instytut im. Jerzego Grotowskiego), którym kierował w latach 1990-2004.

Jest autorem szeregu książek, wywiadów i artykułów o Jerzym Grotowskim. Przedmiotem jego zainteresowań i badań naukowych byli także wybitni polscy reżyserzy i reformatorzy teatru, m.in. Wilam Horzyca, Wacław Radulski, Konrad Swinarski, założyciele Reduty - Mieczysław Limanowski i Juliusz Osterwa, Irena i Tadeusz Byrscy. Współpracował i badał twórczość Teatru Ósmego Dnia i Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”.